ELE401/501 – Doğrusal Sistemler, 2014–2015/I

Duyurular (yeniden eskiye)

 • Finaller ve ikinci ödevler okunmuştur, notlar için tıklayın. Final kağıdına bakmak isteyenler bugün (19 Aralık 2014 Cuma) saat 16.00-16.30 arası ofisime (165) gelebilirler.
 • Hatırlatma: Final sınavı 9 Aralık 2014 Salı günü saat 16:00’da 108 ve 109 numaralı dersliklerde yapılacaktır. Finale dönem başından beri işlediğimiz tüm konular dâhildir. Sınavda hesap makinesi kullanmak serbest olup, diğer her türlü elektronik aletin kullanımı yasaktır. İyi çalışmalar ve tüm finallerinizde başarılar dilerim…
 • İkinci ödev çözümlerine ulaşmak için tıklayın. Çözümler açıklanmış olduğundan şu andan itibaren teslim edilen ödevler kabul edilmeyecektir.
 • Birinci ödevler okunmuştur, notlar için tıklayın.
 • İkinci ödev için son teslim tarihi 4 Aralık 2014 Perşembe saat 13:30’a ertelenmiştir. Ödevi bu tarihe kadar bana elden teslim edin veya beni bulamazsanız odamın (165) kapısının altından atın. Perşembe günü 13:30’da odamdan ödevleri alacağım ve çözümleri ilan edeceğim, bu saatten sonra teslim edilen ödevler değerlendirilmeyecektir.
 • 28 Kasım 2014 Cuma günü son dersimizi yaptık, 3 Aralık 2014 Çarşamba ders yapılmayacaktır.
 • Final sınavı 9 Aralık 2014 Salı günü saat 16.00’da 108 ve 109 numaralı dersliklerde yapılacaktır. Sınava dönem başından itibaren işlediğimiz tüm konular dahildir. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz, diğer her türlü araç gerecin kullanımı yasaktır.
 • 28 Kasım 2014 Cuma günü son dersimizi yaptık, 3 Aralık 2014 Çarşamba ders yapılmayacaktır.
 • Birinci ödev çözümlerinde beşinci soruda (sayfa 16-17) bir hata olmuş, düzeltilmiş çözümleri indirmek için tıklayın.
 • Ara sınavlar okunmuştur, notlar için tıklayın. Kağıtlarına bakmak isteyenler 24 Kasım 2014 Pazartesi saat 15.00-15.30 veya 25 Kasım 2014 Salı saat 16.30-17.00 arası ofisime (165) gelebilirler.
 • İkinci ödev sorularına ulaşmak için tıklayın. Son teslim tarihi 3 Aralık 2014 Çarşamba günüdür. Ödevdeki son soru (Soru 6) bu hafta işleyeceğimiz konularla ilgilidir.
 • Birinci ödev çözümlerine ulaşmak için tıklayın. Çözümler açıklanmış olduğundan şu andan itibaren teslim edilen ödevler kabul edilmeyecektir.
 • Birinci ödev için son teslim tarihi 9 Kasım 2014 Pazar günü sabah saat 9:30’a ertelenmiştir. Ödevi bu tarihe kadar bana elden teslim edin veya beni bulamazsanız odamın (165) kapısının altından atın. Pazar günü 9:30’da odamdan ödevleri alacağım ve çözümleri ilan edeceğim, bu saatten sonra teslim edilen ödevler değerlendirilmeyecektir.
 • Birinci ödev sorularında bazı yerlerde eksik ve yanlış yazılmalar olmuş: Birinci soruda alanın ne olduğu söylenmemiş, alanı reel sayılar alanı olarak alın. Altıncı sorunun a şıkkında matrisin son elemanının -3 değil 3 olarak düzeltilmesi gerekiyor. Ödevin düzeltilmiş halini buradan tekrar indirebilirsiniz.
 • Birinci ödev sorularına ulaşmak için tıklayın. Son teslim tarihi 7 Kasım 2014 Cuma günüdür.
 • 17 Ekim 2014 Cuma günkü dersimiz 13:45’te (15 dakika geç) başlayacaktır.
 • 12 Eylül 2014 Cuma günü ders yapılmayacaktır.
 • Dersle ilgili tüm duyurular bu alandan yapılacaktır. Bu alanı düzenli olarak takip etmek sizin sorumluluğunuzdur.

Dersin Hocası

 • Dr. Coşku Kasnakoğlu
  Ofis: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, oda 165
  Eposta: 
  Tel: (312) 292-4259
  Web: https://kasnakoglu.wordpress.com
  Ofis saatleri: Müsait olduğu her zaman

Dersin Asistanı

 • İlan edilecek.

Plan     

 • Ders saatleri: Çarşamba 10:30–12:20 (297), Cuma 13:30–15:20 (177)
 • Ara sınav tarihi: 12 Kasım 2014 Çarşamba, ders yeri (297) ve saatinde (10:30).
 • Final sınavı tarihi: 9 Aralık 2014 Salı saat 16.00’da 108 ve 109 nolu dersliklerde.

Dersin Web Sitesi

Notlandırma

 • Ara sınav notu: %50
 • Final notu: %50
 • Ödevler: 2-3 adet, isteğe bağlı, ek puan

Ders Kitapları

 • Chi Tsong Chen, Linear System Theory and Design, 3. Baskı, Oxford University Press, 1999, ISBN: 978-0195117776
 • John S. Bay, Fundamentals of Linear State Space Systems, McGraw-Hill, 1998, ISBN: 978-0256246391

Dersin Konuları

 1. Doğrusal sistem kuramına giriş
 2. Doğrusal uzaylar, doğrusal bağımsızlık, taban vektörleri, taban değişimi, doğrusal dönüşümler, doğrusal denklem sistemleri, özdeğerler ve özvektörler, kare matris fonksiyonları, en küçük polinom, matris fonksiyonları, norm ve iç çarpım
 3. Sistemlerin matematiksel gösterimleri, doğrusallık, nedensellik, durağanlık, zamanla değişmezlik, transfer fonksiyonu matrisi, durum uzayı gösterimi
 4. Kompozit sistemler; seri, paralel ve geri-beslemeli bağlama, iyi konumlanma
 5. Dinamik denklemlerin çözümü, durum geçiş matrisi, sistemin kipleri, eşdeğer dinamik denklemler
 6. Doğrusal sistemlerde kararlılık, Lyapunov kararlılığı, Asimptotik kararlılık, Sınırlı girdi-sınırlı çıktı kararlılık, Lyapunov’un doğrudan yöntemi, Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü
 7. Kontrol edilebilirlik (denetlenebilirlik) kavramı, kontrol edilebilirlik Gram matrisi, kararlılaştırılabilirlik.
 8. Gözlemlemlenebilirlik (gözlenebilirlik) kavramı, gözlemlenebilirlik Gram matrisi, algılanabilirlik
 9. Kalman doğal ayrışımı, denetlenebilir doğal biçim, gözlemlenebilir doğal biçim
 10. Durum geri beslemesi, özdeğer (kutup) ataması, Ackerman formülü, durum gözleyicileri.

 

Son Güncelleme: 19 Aralık 2014