ELE401/501 – Doğrusal Sistemler, 2015–2016/I

Duyurular (yeniden eskiye)

 • Final sınavları ve ikinci ödevler okunmuştur, notlar için tıklayın.
 • İkinci ödev çözümlerinde üçüncü sorunun bir kısmı eksik verilmişti, düzeltilmiş çözümleri indirmek için tıklayın.
 • İkinci ödev çözümlerine ulaşmak için tıklayın. Çözümler ilan edilmiş olduğu için artık ödev teslimi kabul edilmeyecektir.
 • Hatırlatma: Final sınavı 13 Aralık 2015 Pazar günü saat 8:30’da 176, 177 ve 178 numaralı dersliklerde yapılacaktır. Finale dönem başından beri işlediğimiz tüm konular dâhildir. Sınavda hesap makinesi kullanmak serbest olup, diğer her türlü elektronik aletin kullanımı yasaktır. İyi çalışmalar ve tüm finallerinizde başarılar dilerim…
 • Konular tamamlanmış olduğundan 2 Aralık 2015 Çarşamba günü ders yapılmayacaktır.
 • İkinci ödev için son teslim tarihi 7 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 16.30’a ertelenmiştir. Bu tarihte çözümler açıklanacağı için ekstra bir erteleme olmayacaktır. Ödevlerinizi bana değil dersin asistanı Melike İrem Erdoğan’a (Teknoloji Merkezi, 112 numaralı lab) teslim etmelisiniz; bana getirilen, kapımın altından atılan veya posta kutuma bırakılan ödevler görülmeyebilir ve değerlendirmeye alınmayabilir.
 • İkinci ödevin beşinci sorusunun a şıkkında bir yazım hatası olmuş, transfer fonksiyonunun ilk terimi s’nin ikinci değil üçüncü kuvveti olmalıydı, düzeltilmiş ödevi indirmek için tıklayın.
 • İkinci ödev sorularına ulaşmak için tıklayın. Son teslim tarihi 1 Aralık 2015 Salı günüdür.
 • 18 Kasım 2015 Çarşamba günkü dersimiz 15 dakika geç (14:45’te) başlayacak ve blok ders yapılacaktır.
 • Ara sınavlar ve birinci ödevler okunmuştur, notlar için tıklayın.
 • Birkaç kişiden aldığım epostalarda, tekrar eden özdeğerler olduğunda birden fazla genelleştirmiş özvektör bulunması gerekiyorsa bunun nasıl yapılacağı konusunda sorular geldi. Buradaki prosedürü sınıfta açıklamıştık ancak ekstra bir örnek için geçen seneki ELE401/501 sayfasının birinci ödevinin altıncı sorusuna ve çözümüne bakabilirsiniz.
 • Hatırlatma: Ara sınav 26 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 18:30’da Amfi 1’de yapılacaktır. Sınava dönem başından beri işlediğimiz tüm konular dâhildir. Sınavda hesap makinesi kullanmak serbest olup, diğer her türlü elektronik aletin kullanımı yasaktır. İyi çalışmalar ve tüm sınavlarınızda başarılar dilerim…
 • Birinci ödev çözümlerine ulaşmak için tıklayın. Çözümler ilan edilmiş olduğu için artık ödev teslimi kabul edilmeyecektir.
 • Birinci ödev için son teslim 23 Ekim 2015 Cuma saat 16.30’a ertelenmiştir. Ödevinizi bu zamana kadar dersin asistanı Melike İrem Erdoğan’a (Teknoloji Merkezi 112 numaralı lab) teslim ediniz. Halihazırda bitirmiş olanlar Perşembe günkü derste bana da verebilir, daha sonra teslim edeceklerin asistana götürmesi gerekiyor.
 • Birinci ödev sorularına ulaşmak için tıklayın. Son teslim tarihi 22 Ekim 2015 Perşembe günüdür.
 • Dersle ilgili sınıf değişikliği olmuştur, bundan sonra derslerimiz 176 numaralı derslikte yapılacaktır.
 • Rektörlük tarafından saat 15.00 sonrası ders yapılmayacağı duyurulduğu için 17 Eylül 2015 Perşembe günkü dersimiz yapılamayacaktır.
 • 9 Eylül 2015 Çarşamba ve 10 Eylül 2015 Perşembe günü ders yapılmayacaktır.
 • Dersle ilgili tüm duyurular bu alandan yapılacaktır. Bu alanı düzenli olarak takip etmek sizin sorumluluğunuzdur.

Dersin Hocası

 • Dr. Coşku Kasnakoğlu
  Ofis: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, oda 165
  Eposta: 
  Tel: (312) 292-4259
  Web: https://kasnakoglu.wordpress.com
  Ofis saatleri: Müsait olduğu her zaman

Dersin Asistanı

 • Melike İrem Erdoğan

Plan     

 • Ders saatleri: Çarşamba 14:30–16:20 (176), Perşembe 14:30–16:20 (176)
 • Ara sınav tarihi: 26 Ekim 2015 Pazartesi. Saat 18.30. Yer: Amfi 1
 • Final sınavı tarihi: İlan edilecek.

Dersin Web Sitesi

Notlandırma

 • Ara sınav notu: %50
 • Final notu: %50
 • Ödevler: 2-3 adet, isteğe bağlı, ek puan

Ders Kitapları

 • Chi Tsong Chen, Linear System Theory and Design, 3. Baskı, Oxford University Press, 1999, ISBN: 978-0195117776
 • John S. Bay, Fundamentals of Linear State Space Systems, McGraw-Hill, 1998, ISBN: 978-0256246391

Dersin Konuları

 1. Doğrusal sistem kuramına giriş
 2. Doğrusal uzaylar, doğrusal bağımsızlık, taban vektörleri, taban değişimi, doğrusal dönüşümler, doğrusal denklem sistemleri, özdeğerler ve özvektörler, kare matris fonksiyonları, en küçük polinom, matris fonksiyonları, norm ve iç çarpım
 3. Sistemlerin matematiksel gösterimleri, doğrusallık, nedensellik, durağanlık, zamanla değişmezlik, transfer fonksiyonu matrisi, durum uzayı gösterimi
 4. Kompozit sistemler; seri, paralel ve geri-beslemeli bağlama, iyi konumlanma
 5. Dinamik denklemlerin çözümü, durum geçiş matrisi, sistemin kipleri, eşdeğer dinamik denklemler
 6. Doğrusal sistemlerde kararlılık, Lyapunov kararlılığı, Asimptotik kararlılık, Sınırlı girdi-sınırlı çıktı kararlılık, Lyapunov’un doğrudan yöntemi, Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü
 7. Kontrol edilebilirlik (denetlenebilirlik) kavramı, kontrol edilebilirlik Gram matrisi, kararlılaştırılabilirlik.
 8. Gözlemlemlenebilirlik (gözlenebilirlik) kavramı, gözlemlenebilirlik Gram matrisi, algılanabilirlik
 9. Kalman doğal ayrışımı, denetlenebilir doğal biçim, gözlemlenebilir doğal biçim
 10. Durum geri beslemesi, özdeğer (kutup) ataması, Ackerman formülü, durum gözleyicileri.

Son Güncelleme: 20 Aralık 2015